ZOOSKLEP.pl
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Kategorie
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailzoosklep@zoosklep.pl
FAX61 84 73 600
Tel61 84 73 600
GG10037713
Skype zoosklep.pl
Waluty
Regulamin

Regulamin
Po 25-12-2014.

Sklep internetowy zoosklep.pl działający pod nazwami domen internetowych dyc.pl, zoosklep.pl, zoo-market.pl jest prowadzony przez firmę "DYC" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Jacek Dzik - z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołyńskiej 1,

NIP 7810041833 Regon 631512059

wpisaną wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Kontakt ze Sklepem -

za pośrednictwem poczty elektronicznej: zoosklep@zoosklep.pl

telefonicznie poniedziałek- piątek w godz. 9.00-18.00 tel. 61 84 73 600 (stacjonarny sieć Orange); 601 15 40 70 (komórkowy sieć Play) (standardowe opłaty za połączenie – zgodne ze stawką operatora, z którego usług korzysta Klient)

pisemnie na adres: ul. Wołyńska 1, (60-616) POZNAŃ.

 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulaminniniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami do niego;

Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy działający pod adresem dyc.pl, zoosklep.pl, zoo-market.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie;

Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep;

Towar - produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta, dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

 

Kodeks cywilnyustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121);

u.p.k.ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.zoosklep.pl

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe zoosklep.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Konto Klienta, można założyć na stronie internetowej: http://www.zoosklep.pl/create_account.php, podając Imię Nazwisko adres - nazwę ulicy numer domu, numer lokalu a (jeśli jest), numer telefonu do kontaktu, adres email i zdefiniować hasło dostępu.

 4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na adres e-mail, klienta.

 5. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać:

 1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

 2. Do przesyłki zawierającej towar jest dołączony dokument sprzedaży.

 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

 4. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest o tym fakcie informowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji tzn. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów lub anulowanie całości zamówienia;

  Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność na konto bankowe podane przez klienta.

 5. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie one anulowane.

 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży gdzie jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów towarów objętych w/w formą sprzedaży.

 7. Klient może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysyłki towaru.

 

 

Ceny towarów.

 1. Ceny towarów zamieszczone w Sklepie:

  • podawane są w złotych polskich,

  • są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

  • nie zawierają dotyczących kosztów dostawy. Koszty i sposób dostawy zostaną podane przed złożeniem zamówienia.

 1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne zestawienie możliwych sposobów i kosztów dostawy dostępna jest na stronie sklepu - "dostawa" Koszty dostawy.Zdjęcia i opis
Dokładamy starań by zdjęcia i opis dawały jak najbardziej zgodny obraz z rzeczywistością. Jednakże może się zdarzyć różnice między towarem wystawianym w Internecie a wysyłanym np. zmiany w celu ulepszenia towaru, różnice w ustawieniu monitora, wyroby rękodzieła .

  Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: DYC ul. Wołyńska 1 60-616 POZNAŃ powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na adres: DYC ul. Wołyńska 1 60-616 POZNAŃ

 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz najniższych kosztów wysyłki w ciągu 14 dni na konto bankowe

 

Pliki Cookies.

Zgodnie ze zmianą Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 22 marca 2013 wszedł w życie obowiązek uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody na przechowywanie i stosowanie plików cookie.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Pliki cookie używane są powszechnie od lat, służą do zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika internetu w przeglądarce. Umożliwiają logowanie, filtrują wiele niechcianych komunikatów. Dodatkowo przyczyniają się do wprowadzania usprawnień stron internetowych, pomagają tworzyć statystyki, w oparciu o które strony są poprawiane, a dostępność poszczególnych treści, w oparciu o prawdziwe zainteresowania internautów, jest zwiększana.

Pliki cookie mogą też służyć do zbierania informacji w celach handlowych. Pliki cookie możesz w każdej chwili je wyłączyć – dla pojedynczej witryny internetowej albo dla wszystkich, bez wyjątku.

Jakie dane są zbierane przez pliki cookies?

Serwis stosuje cookies funkcjonalne, które zachowują preferencje użytkownika.

To m.in.:

 • cookie Google Analytics – statystyki dla witryn w/w

 • cookie związane z formularzem subskrypcji newslettera(dopisanie się do newslettera, wyświetlenie zachęty do subskrypcji newslettera)

 • cookie sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Jak wyłączyć pliki cookie?

Przeglądarka Firefox

Otwórz menu „narzędzia”, wybierz „opcje”, wybierz zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka Chrome

Otwórz menu Chrome (prawy górny róg przeglądarki), wybierz „Ustawienia”, „Prywatność”, a następnie „ustawienia treści”, wybierz „więcej informacji”.

Przeglądarka Internet Explorer

Otwórz menu „narzędzia”, wybierz „opcje internetowe”, wybierz zakładkę „prywatność”.

Przeglądarka Opera

Otwórz menu „Opera” (przycisk w lewym górnym rogu), wybierz „Ustawienia”, wybierz „Wyczyść historię przeglądania…”, wybierz „Zarządzaj ciasteczkami…”

Przeglądarka Safari

Otwórz menu „Safari”, wybierz „Preferencje”, wybierz zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka urządzenia mobilnego

Sprawdź ustawienia / preferencje urządzenia mobilnego i używanej przeglądarki. W razie problemów odwiedź stronę internetową producenta urządzenia lub używanej przeglądarki.

 

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

_____________________, dnia ________________

(miejscowość) (data)

...................................................

....................................

..

..............

....................................

...

.............

(Imię i nazwisko konsumenta,

adres konsumenta)

.........

...

....................................

................................................

................................................

(Nazwa i adres przedsiębiorcy)

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

Ja/My

(*)........................

......

............................................................niniejszym

informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy s

przedaży następujących

rzeczy

:

1.

2.

3.

4.

5.

Data odbioru Towaru (ów):.........

...............

..............................

(data odbioru zamówienia od przewoźnika / z Punktu Odbioru)

Proszę / prosimy (*) o zwrot środków na niżej podany n

umer rach

unku bankowego:

...................................................... .

............

....................................

...

......

___

_____

___________________

(podpis konsumenta)

(*)

niepotrzebne skreślić

 

 

Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Promocje
FLATAZOR Protect SENIOR+ 12+2kg karma weterynaryjna dla psa.
FLATAZOR Protect SENIOR+ 12+2kg karma ...
197,10 zł
169,00 zł
Zobacz wszystkie
Na Oprogramowaniu eSklep-Os